Har beslutat att lämna både Svenska kyrkan och min kristna tro. Inget beslut som jag direkt...